Yin Yang Town Strange Talk 7.Bölüm

Keyifli izlemeler! Bol bol yorum bırakmayı ve aldığınız ekran görüntülerini buguitr etiketi ile paylaşıp bize destek olmayı unutmayın! Çeviri notları videoların altındadır.♥

✧・゚: *✧・゚:*

─── ⋆⋅ okru izleme linki ⋅⋆ ──
─── ⋆⋅ mega izleme linki ⋅⋆ ──
─── ⋆⋅ vidmoly izleme linki ⋅⋆ ──
─── ⋆⋅ gdrive izleme linki ⋅⋆ ──
─── ⋆⋅ notlar⋅⋆ ──

*书香门第: Akademisyen, okumuş bir aile olarak geçse de aydın demek daha doğru olacağı için bu şekilde çevrilmiştir.

*看你面生: Bu ifade genelde yüzünün birisi için tanıdık olmaması durumunu vurgular. Günlük iletişimde insanlar daha önce tanışmadıkları biriyle karşılaştıklarında kullanabilirler. Yüz- Yaşam ifadesi, Çin kültürünün tanıdık ve tanıdık olmayan yüzlere karşı duyarlılığını ifade etmektedir.

*“乾为首,坎为耳,离为目,兑为口,坤为腹,艮为手,震为足” “Qian kafadır, Kan kulaktır, Li gözdür, Dui ağızdır, Kun karındır, Gen eldir ve Zhen ayaktır” Değişimler Kitabı’nda Bagua’nın sembolik anlamının bir yorumudur.

  1. Qian baştır: Qian Gua, liderlik ve komuta merkezi anlamına gelen başı sembolize eder. Kök aynı zamanda cenneti, yaratıcılığı ve baba ilkesini temsil ederek başlangıçları ve otoriteyi simgelemektedir. Fiziksel olarak kafa, insan vücudunun baskın kısmıdır, insanların eylemlerini ve düşüncelerini yönlendirir ve Qian Gua’nın liderlik özelliğini yansıtır.
  2. Kan kulaktır: Kan heksagramı kulağı sembolize eder ve işitmeyi ve çevreye duyarlılığı temsil eder. Kan aynı zamanda suyu, tehlikeyi ve imtihanı da temsil eder. Dünyayı algılama organı olan kulak, çevredeki bilgilere duyarlı olma ve dikkat gerektirme özelliklerini yansıtır.
  3. Li gözdür: Li heksagramı gözleri sembolize eder, görüş ve netliği temsil eder. Lihuan ateş, ışık ve değişimle ilişkilidir ve gözler, dünyayı gördüğümüz pencerelerdir ve içgörü ve keşfi simgelemektedir.
  4. Dui ağızdır: Dui Gua, iletişimi ve ifadeyi temsil eden ağzı sembolize eder. Dui aynı zamanda göller, neşe ve özgürleşmeyle de ilişkilendirilir. Ağız yalnızca yiyecekleri sindirmek için bir kanal değil, aynı zamanda duygu ve fikir alışverişi için de bir ortamdır.
  5. Kun karındır: Kun heksagramı karnı sembolize eder ve hoşgörü ve annelik ilkesini temsil eder. Kun aynı zamanda toprak, kadınlık, kabullenme ve sabırla da ilişkilendirilir ve karın, Kun’un besleyici ve taşıma niteliklerini bünyesinde barındıran, vücudun sindirim ve besleyici kısmıdır.
  6. Gen eldir: Gen heksagramı, kavrama ve hareket etme yeteneğini temsil eden eli sembolize eder. Gen aynı zamanda dağlarla, sessizlikle ve engellerle de ilişkilendirilir ve eller, Gen’in istikrarını ve pratikliğini somutlaştıran fikirleri, yaratımları ve operasyonları gerçekleştirmeye yönelik araçlardır.
  7. Zhen ayaktır: Zhen Gua, hareket etme ve hareket etme yeteneğini temsil eden ayakları simgelemektedir. Zhen aynı zamanda gök gürültüsü, titreşim ve heyecanla da ilişkilendirilir ve ayaklar vücudu destekler ve hareket etmesini sağlar, canlılık ve motivasyonu simgelemektedir.

*眼里容不得沙子: Gözüne kum kaçmasın, ilkelere ve esaslara sıkı sıkıya uymak ve her türlü hata ve ihlale karşı hoşgörüsüzlük anlamına gelmektedir.

Bu deyim genellikle bir kişinin bazı davranış veya tutumlara karşı tamamen hoşgörüsüzlüğünü tanımlamak için kullanılır. Katı bir duruşu ve değerleri de ifade eder. Hayatta gözlerindeki kuma tahammül edemeyen kişiler, iş ve sosyal yaşamda daha yüksek standartlara sahip olma eğiliminde olup, adaletsizliğe veya düşük kaliteli şeylere karşı sıfır toleranslı bir tutum sergileyebilirler.