Qiang Jin Jiu Tanıtım, Karakterler ve Yerler/Haritalar

Zhongbo’nun Altı Makamı, dış düşmanlara karşı teslim olmuş ve Shen Zechuan başkentte gözaltına alınmıştı, ardından da herkes tarafından iğrenilen ve kınanan, boğulan bir köpeğe indirgenmişti. Xiao Chiye ise öfkenin kokusunu takip edip yoluna devam ediyordu. Fakat başkalarının ona görev vermesini engelleyerek, Shen Zechuan’ı kendi ayağıyla tekmelemiş ve bu durumu imkansız kılmıştı. Yine de kim bu boğulan köpeğin* karşı atakta bulunup karşısındakini ısırarak kanlar içerisinde bırakmasını beklerdi ki? Bu, her yüz yüze görüştüklerinde birbirlerini yırtan,parçalayan iki erkek arasındaki destansı bir kavganın başlangıcıydı.

“Kader beni ömür boyu buraya bağlamak istiyor, ama bu benim seçtiğim bir yol değil. Sarı toz, kardeşlerimi* derinliklerine batırdı. Hayali bir kadere boyun eğmek istemiyorum. İmparatorluk fermanı askerlerimi kurtaramadı ve imparatorluk sarayı atlarımın midesini dolduramadı. Artık bu amaçla hayatımı bir kenara bırakmaya istekli değilim. O dağı devirmek istiyorum. Kendim için savaşacağım.”

Ç.N

  • Boğulan bir köpek, iyilik veya güç kaybeden, statüsü düşmüş ve dışlanan bir kişiyi tanımlar.

**Sarı toz, sarı kum, sarı rüzgar veya toz fırtınaları, Doğu Asya’nın büyük bir kısmını ancak özellikle bahar aylarında etkileyen meteorolojik bir olgudur.

***kanla ilgili değil ama kardeşler kadar yakınlar

[Uyarılar]

◆ Ana Çift: Xiao Chiye (gong) x Shen Zechuan (shou)

◆Her ikisi de önemli karakterler olan bir yuri çiftimiz de var.

◆Gong, önceki romanlardaki çeşitli gege’den daha alçak bir insan. (/ Nan Chan’dan Cang Ji’yi gözler)

◆ Gong-Seme, Shou-Uke.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Notlar

◆Bu bir BL (Yaoi) romanı.

◆Bu tamamlanmış bir roman; çeviri hala devam ediyor. [Orjinali JJWXC’de]

◆Çince bir ses draması (İlk Sezon) var!

Qiang ve Jiang

Başlık, Qiang Jin Jiu(將進酒), ünlü şair Li Bai’nin (李白) bir şiiri. Jiang için bazı argümanlar var, ancak bunun anlamını yorumlamanıza bağlıdır (“şarabı içmek / getirmek” yerine “lütfen iç / şarap için bir davet”). İşte JJWXC’in karakterle ilgili ortak okumaları hakkındaki cevabı.

Novel’in diğer isimleri:

◆Lütfen için! ◆Şarap Daveti ◆Dipnotların Gerçek Tercümeden Daha Uzun Olduğu Roman

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Spoilerden kaçınmak için, öykünün çevirisi ilerledikçe liste güncellenir, ör. yeni karakterler ortaya çıktığında veya karakterlerin bağlantıları, başlıkları ve dereceleri değiştiğinde. Bir karakter aşağıdaki birden fazla bağlantıya aitse, karakterleri daha belirgin veya yeni olanların altına koyacağım. İkinci bir ad varsa, nezaket adıdır (aksi belirtilmedikçe).

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

KARAKTERLER

Qudu’nun Sekiz Büyük Klanı

Yao (Jincheng), Hua (Dicheng), Xi (Chuncheng), Xue (Quancheng),
Wei (Cuocheng), Pan (Dancheng), Fei (Chuancheng), Han (Wucheng)    

  • parantez içindeki isimler klanların karşılık geldiği şehirlerdir * 

Zhongbo Shen Klanı:

Shen Zechuan (Shen Lanzhou): Jianxing Prensi’nin sekizinci Shu* oğlu; İmparatorluk korumaları**; Evcilleştirilmiş Filler Ofisi

*:Cariyeden doğan oğullara verilen isim. Yasal evlilikten doğan oğullar ise “Di” oğulları olur. Shu oğulları, Di oğullarından daha düşük rütbeye sahiptirler.

**:Yi Jin Wei veya kelimenin tam anlamıyla Cübbeli Muhafızlar, doğrudan Ming İmparatorlarına hizmet eden seçkin korumalar ve gizli polislerdir. Romanda İmparatorluk korumalarına Cübbeli Muhafızlar da denilecektir. İkisi de aynı anlama gelmektedir.

Shen Wei: Jianxing’in* prensi; Shen Zechuan’ın biyolojik babası.

*: (Jianxing’in Prensi): D Ming hanedanlığı döneminde prensler veya lordlar, Çin’deki çeşitli tımarlar üzerinde nominal lordluk ile emperyal bürokrasinin üyeleri olarak adlandırılıp maaşlandırılırdı.

Shen Zhouji: Jianxing Prensi’nin ilk oğlu*; Shen Zechuan’ın en büyük erkek kardeşi

*:İlk yasal evlilikten doğan meşru oğul.

Libei Xiao Klanı:

Xiao Chiye (Xiao Ce’an): Libei Prensi’nin en küçük oğlu; İmparatorluk ordusu* vekili.

  • : İmparatorluk Ordusu “Yasal Birlikler” olarak da bilinir.

Xiao Jiming: Libei’in Kalıtsal Prensi*; Dazhou’nun Dört Büyük Generalinden biri; Xiao Chiye’nin abisi.

*: Di’lerin en büyük oğluna verilen unvan aynı zamanda birinci sınıf bir prensin meşru varisi.

Xiao Fangxu: Libei Prensi; Xiao Chiye ve Xiao Jiming’in babası.

Hao Zhao Hui: Libei’nin Genel Müdür Yardımcısı.

Zuo Qianqiu: Dazhou’nun Dört Büyük Generalinden biri

Lu Yizhi: Xiao Jiming’in karısı; Lu Guangbai’nin kız kardeşi.

Lu Klanı:

Lu Guangbai: Qidong Sınır Komutanlığı Generali; Dazhou’nun Dört Büyük Generalinden biri.

Lu Pingyan: Biansha Kontu; Lu Guangbai’nin babası.

Ji Klanı:

Ji Gang: Shen Zechuan’ın Shifu’su*; Eski üçüncü sınıf İmparatorluk Korumaları Komutan Yardımcısı.

*: Öğrencilerin ustaları için hitap biçimi

Ji Mu: Ji Gang’ın tek oğlu; Shen Zechuan’ın üvey kardeşi.

Hua Pingting: Ji Gang’ın karısı; Shen Zechuan’ın Shiniang’ı*. Aynı zamanda Dicheng Hua Klanının mensubu.

*: Herhangi birinin ustasının karısı demektir. Shifu\Shizun’un karısı.

Yao Klanı:

Yao Wenyu (Yao Yuanzhuo): Öğrenci\ Hai Liangyi müridi.

Dicheng Hua Klanı:

???: Dul İmparatoriçe; Hua Xiangyi’nin babasının teyzesi

Hua Xiangyi: Dicheng Hua Klanından üçüncü leydi; Dul İmparatoriçe’nin yeğeni

Hua Siqian: Kıdemli Hua’nın sekreteri (yazmanı)

Qi Klanı:

Qi Zhuyin: Dazhou’nun Dört Büyük Generalinden biri

Xi Klanı:

Xi Gu’an: Sekiz Büyük Eğitim Bölümünün Mühür Sahibi Komutanı

Xi Hongxuan: Xi Gu’an’ın erkek kardeşi

İmparatorluk Sarayı:

İmparator Xiande; (Li Jianyun): Şu anki imparator

Li Jianheng: Prens Chu

Hai Liangyi (Hai Renshi): Ulu Katiplik Dairesinin kıdemli baş sekreter yardımcısı.

Qi Huilian: Yeni ölen Veliaht Prensin büyük akıl hocası; Eski İmparator’un döneminde bakanlık personeli ve Ulu Katiplik Dairesinin baş sekreter yardımcısı.

Xue Xiuzhou (Yanqing): Gelir İnceleme Ofisi Baş Denetim Sekreteri.

Gao Zhongxiong: İmparatorluk Koleji öğrencisi.

Jiang Qingshan: İl İdare Komiseri

Wang Xian (Wang Shoucheng): Maliye Bakanlığı Sekreteri

Zheng Guoshi: Maliye Bakanı

Feng Quan: Harem ağası; Pan Rugui’nin yeni vaftiz oğlu.

Pan Rugui: Merasim Başkanlığından Harem Ağası Müdürü.

Xiaofuzi: Harem ağası; ölü

İmparatorluk Muhafızları:

Ji Lei: İmparatorluk Muhafızları Başkomutanı

Qiao Tianya: Güncellenecek

Ge Qingqing: İmparatorluk Muhafızları Bölük Komutanı

Dipnot:

++ Parentez içindeki isimler kişilerin saygınlık isimleridir. 

Zhongbo’nun Altı Makamı

Cizhou, Dunzhou, Duanzhou, Dengzhou, Chazhou, Fanzhou* Huaizhou ve Hezhou, Zhongbo’nun yetki alanı altında değil* Yuzhou, Baimazhou ve Qinzhou Juexi’de

Qudu’nun Sekiz Şehri

Quancheng (Xue), Dancheng (Pan), Chuncheng (Xi), Chuancheng (Fei),Dicheng (Hua), Jincheng (Yao), Wucheng (Han), Cuocheng (Wei)* parantez içindeki isimler şehirlerin karşılık geldiği klanlardır *

Qidong’un Beş Komutanlığı

Cangjun, Chijun, Cejun, Chujun, Bianjun

Biansha On İki Kabileleri

(Bölüm 131 itibariyle)Liaoying (Kartal), Gouma (At), Hanshe (Yılan), Changjiu (Akbaba)

Libei Kampları

(Bölüm 131 itibariyle)Changzhu, Bianbo, Shayi (Kum # 1), Sha’er (Kum # 2), Shasan (Kum # 3), Liuyang’ın Üç Büyük Eğitim Bölümü

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪