Qiang Jin Jiu 7. Büyük Üstat

Share
  • 28 Şubat 2023

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Dili tutulan, Büyük Üstat Qi ellerini geri çekti. Shen Zechuan’a bakmayı reddederek kafasını çevirdi. Buraya hapsedilmişti, yirmi yıl boyunca delirmiş, hapsedildiği yerdeki insanlardan nefret etmişti. Yine de bu gece, kendini düşmanının oğlundan nefret etmemeye ikna etmesi gerekiyordu.

“O zaman…” Büyük Üstat Qi’nin sesi ağlamaklı geliyordu. “O zaman şimdi kimi öldürebilirim?!”

Kar sessizce düştü ve avludaki karga daldan uçtu. Tapınaktaki yırtık perde rüzgârla birlikte dalgalandı. Büyük Üstat Qi titredi ve ayağa kalktı, sonra kollarını havaya kaldırıp sendeledi, harap olmuş ve teselli edilemez bir şekildeydi.

“Ok yaydan çıktı! Kral kazanan olur ve asi de kaybeden. Ekselanslarının erdemli ismi lekelendi ve sen ve ben, gelecek nesiller tarafından kınanmaya mahkûm olan hainleriz! Kimi öldürmeliyim? Bu karmaşık ve kör Cenneti öldüreceğim! Yirmi yıl önce, Ekselanslarının kanı buraya döküldü. Neyi yanlış yaptık? Neyi yanlış yaptık da İmparator bizi yok edecek kadar acımasız davrandı?!”

Büyük Üstat Qi’nin gözyaşları yüzüne döküldü. Salonun girişinde diz çökerken vücudu titredi ve başını defalarca yere çarptı.

“Şimdi beni de öldür!”

Karlı gece berbat bir şekilde soğuktu. Boş tapınakta kimse cevap vermemişti. Bu şekilde Büyük Üstat Qi, tıpkı bu bozulan ve hırpalanmış Buda Heykeli gibi diz çökmüştü. Pamuğa benzeyen kar parçaları, bu parlakça aydınlatılmış Qudu gecesinin altında hareketsiz ve sessiz kalırken onun üstünü örttü.

Bir saat sonra, Ji Gang, Büyük Üstat Qi’nin kalkmasına yardım etti ve üç adam tütsü sunağının önünde bir daire içinde oturdu.

“Bu gece benim yüzümden birçok şey yaşandı. Bu fırsatı değerlendireceğim ve tüm kalbimle açıklayacağım.” Ji Gang kollarını kaldırdı ve dedi ki, “Büyük Üstat, Chuan-er, Shen Klanında doğdu. Shen Wei’nin sekizinci Shu oğlu. Sekiz yıl önce, Jianxing’in Prensinin Konutunda Di ve Shu grupları arasındaki durum, ateş ve su kadar uzlaşmazdı. Jianxing’in Kalıtsal Prensi Shen Zhouji, babasının gözüne girdi ve shu doğumlu kardeşlerini konut dışına atadı. Yedi yaşındayken, Chuan-er, Duanzhou’ya geri gönderildi, ancak ordu sayılarını desteklemek için bir asker olarak işe yaramadı. Bu yüzden annesinin hizmetçisi tarafından büyütülmek için yan avluda yaşadı. Ancak bu kadın açgözlü ve müsrifti, bir zaman sonra çocuğun yiyeceklerini haksız olarak almaya başladı. Pingting, annesiyle dost gibiydi. Bunu öğrendiğinde, Chuan-er’ı geri almamı istedi, böylece onu yetiştirip eğitebilirdim.”

Büyük Üstat alayla gülümsedi ve “Shen Wei’nin kendisi Shu doğumluydu ve çocukluğunda adaletsizlikten pay aldı. Daha sonra oğulları olmaya başladığında di doğumlu olanları desteklemesi ne kadar gülünç. Dahası, o bir zampara ve bir sürü oğul peydahlamaya devam etti. Ne günah!”

ÇN: Di doğumlu: Meşru çocuk, Shu doğumlu: Gayri-meşru çocuk

“Prensin konutuna defalarca mektup gönderdik, ama Shen Wei bir kez bile cevap vermedi. Büyük Üstat, Qudu’nun Sekiz Büyük Klanına bakın. Bu klanların shu oğulları arasında bile böylesine açık bir terkedilişi hiç duymadık.” Ji Gang kaşlarını çattı. “Ve böylece Chuan-er bizi takip etmeye başladı. O zaman, Mu-er on beş yaşındaydı. Küçük kardeşini gördüğüne çok sevindi. O zamandan beri, dört kişilik ailemiz Duanzhou’ya yerleşti. Askerlik hizmetinin Sarı Siciline girebilmek için çok çaba sarf etmek zorunda kaldık.”(*1)

(*1) 黃 冊 Huangce veya sarı siciller / sarı kitap, Ming Hanedanlığı döneminde hane halkının mesleklerine göre sınıflandırmasına dayalı olarak vergilendirme ve işe alım için temel verileri sağlamak üzere görev yaptı. Esas olarak üç kategoriye ayrıldı: sivil, askeri ve zanaatkar. Askerlik sicili (veya bu romandaki Sarı Askerlik Sicili (军 户 黄 册)) askeri haneleri askeri makamları miras almak, ordu numaralarını desteklemek vb. için yönetmek için kullanıldı. Bu askeri haneler barış zamanında köylü olarak yaşadılar ve savaş zamanlarında asker olarak hizmet ettiler.

Bir anlık sessizlikten sonra Büyük Üstat Qi, “Başkenti bir suçlunun ismiyle terk ettin. Evinizi kaydetmeniz doğal olarak zordur. Tam olarak isyancıları bastırmak ve sivil huzursuzluğu önlemek için, Majesteleri o zamanlar hane halklarını kaydetmek için sarı sicil sistemini sıkı bir şekilde zorladı.”

Ji Gang, “Anlıyorum. Büyük Üstat, ben ayrıldıktan sonra Qudu’da ne oldu? Majesteleri Veliaht Prens nasıl bu duruma düştü?”

Büyük Üstat Qi yırtık perdeyi çekti ve omuzlarına sardı. Kasvetli bir şekilde şöyle dedi: “…Sen gittikten sonra, Ji Wufan, İmparatorun güvenini kaybetti. İmparatoriçe’ye hizmet etmek için İmparatorun gözüne giren Pan Rugui, tören Müdürlüğünde Fırça tutma direktörlüğünü üstlendi. Sonuç olarak, İmparatorluk korumaları düşüşe geçti ve On İki Ofisi sadece isim olarak mevcuttu. Ji Wufan öldükten sonra, Ji Lei sorumluluğu tek başına üstlendi. O zamandan beri, Doğu Deposu(*2) İmparatorluk Korumalarının vaftiz babası oldu ve Doğu Sarayı ile ilişkilendirmeyi bıraktı. Daha sonra, İmparator aniden hastalandı ve sık sık yatağa düşer oldu, bu yüzden mahkemenin önemsiz işlerini yönetmesi için Büyük Sekreterliğe ve Doğu Sarayına devredildi. Ancak Hua Klanı, imparatorun birçok beceriksiz insanı mahkemeye yerleştirmesi için İmparatoriçe’nin lehine güvendi ve bu, Altı Bakanlığın rüşvet uygulamasının yeniden canlanmasına yol açtı. Dul İmparatoriçe akrabası(*3) ile olan sıkıntılar artık çoktu. Majesteleri Veliaht Prens, Majestelerine anıt sunmak için birçok kez gitmişti. Ancak Pan Rugui’nin İmparatoriçe ile hükümet işlerinin kontrolünü ele geçirmek için önerge (*4) onaylamadaki görev yetkisine güvenmesini asla beklemiyordu. Ekselansları’nın anıtının İmparatorun önüne çıkmasının hiçbir yolu yoktu. Sadece bu değil, İmparator hastalandıktan sonra, İmparatoriçe büyük Sekreterliği ve Doğu Sarayını ona saygılarını sunmaktan alıkoydu.”

(*2)东 厂 Eastern Deposu, bir Ming hanedanı casusu ve haremağalarının yönettiği bir gizli polis teşkilatıydı.

(*3) 外戚 İmparatorun akrabaları, annesi veya karısı tarafından.

(*4)批 红 bir anıtın onayının derlenmesi; Baş haremağaları, daha İmparator onları görmeden önce, gelen anıtlarla ilgili kırmızı renkli sözleri (pihong 批 紅) not etme hakkına sahipti.

“Bu haremağası sürüsü imparatorluğa bir tehdit!” Ji Gang defalarca iç çekti. “Pan Rugui’nin bu tür hırsları barındırdığını bilseydim, babamı onu öldürmekten asla alıkoymazdım!”

“Pan Rugui’yi öldürsen bile, geride Pan Ruxi ve Pan Ruyi var!” dedi Büyük Üstat şaşkınlık içinde. “Harem devlet işlerine müdahale ederken, akrabaları yaygınlaşıyor. Ji Gang, anlamıyorsun. Bunların hepsi Sekiz Büyük Klan’ın köklü hastalıklarıdır. Sekiz Büyük Klan yok edilmedikçe, tarih tekerrür edecektir! İmparatoriçe, iç sarayda bu kadar uzun süre yaşarken İmparatorluk Mahkemesi’nin işlerini nasıl kontrol edebilir? Her şey uzun zamandır biriken gücünden ve Hua Klanı’nın etkisinden kaynaklanıyor. İmparatoriçe o zamanlar bir Hua olmasa bile – İmparatoriçe diğer Sekiz Büyük Klan’dan birinden biri olsa bile-bu yine de gerçekleşirdi.”

“Ama.” Shen Zechuan sormadan edemedi. “Ekselansları, İmparatoriçe tarafından olan di doğumlu Veliaht Prens değil mi?”

“Hayır.” Büyük Üstat Qi kafasını eğdi. “Ekselansları’nın biyolojik annesi imparatorluk cariyesiydi. İmparatoriçe’nin çocuğu yoktu, daha önce hiç doğum yapmamıştı. Ama Ekselansları iç saraya götürüldü ve İmparatoriçe tarafından büyütüldü. Ne derler bilirsin, bir kaplan bile kendi yavrularını yemez… İmparatorluk Klanı’nda akrabalık yoktur.”

Koridor yeniden sessizliğe gömüldü.

Ji Gang soğuk havaya bir nefes bıraktı ve tekrar boğuk bir sesle konuştu, “Babam İmparator’un toleransını kaybetti çünkü aşırı içki içmem durumu berbat etti. Eğer bu olmasaydı, Ekselansları buraya asla gelmezdi.”

“Başlangıçta Ji Lei’nin, sizin önünüzde Ji Wufan varsa bir dönek olmayacağını düşünmüştüm. “Büyük Üstat yırtık perdeyi kavradı. Bunu hatırlamak hala ağzında acı bir tat bırakıyordu. “Kim bilebilirdi ki…”

“Büyük Üstat, bundan habersizdiniz.” Ji Gang, Shen Zechuan’a baktı. “Chuan-er de bilmiyordu. Babam, Ji Wufan, eski İmparatorun yeminli arkadaşıydı. Aynı zamanda İmparatorluk Korumaları’nın Başkomutanıydı. Fakat babamın ilk karısı erken öldü ve yeniden evlenme niyeti yoktu, bu yüzden üç oğul evlat edindi. Ben ve Ji Lei’nin yanı sıra, ağabeyim de vardı.

Ağabeyim, İmparatorluk Hapishanesindeki kötü niyetli eylemlere dayanamadı ve bu yüzden gençliğinde başkentten ayrıldı ve orada bir asker olmak için Tianfei Gözcü Kulesi’ne gitti. Ji Lei ve ben İmparatorluk Korumasında görev yaptık ve evlat saygısının bir göstergesi olarak ona bakmak için babamın yanında kaldık. Bu Ji Klanı’nın Boks Stili ve Ji Klanı’nın Bıçak Stili düzeni babam tarafından öğretildi. Daha sonra, birkaç olay nedeniyle, babam Ji Lei’nin kötü niyetler barındırdığını hissetti ve yaltaklanmaya çekindi, bu yüzden sadece Ji Klanı’nın Zihinsel Efsun Teknikleri’ni bana aktardı. Ama bu tamamen biz kardeşler arasında bir ayrım yarattı. Babamın ölümünden sonra, Ji Lei komutası altında olanları elden geçirdi. Eski gardiyanların işine son verildi. O andan itibaren, İmparatorluk Korumaları artık eskisi gibi değildi.”

Büyük Üstat Qi mırıldandı, “Kadere bak. Doğu sarayının astları güçlerini birleştirdi ve bir bütün olarak çalıştı, ancak yine de Kraliyet Ekselansları’nı koruyamadı. İmparator, Kraliyet Majesteleri’nin bir isyan başlattığından şüpheleniyordu, ancak Qudu’nun Sekiz Büyük Eğitim Bölümü’nün otoritesi Sekiz Büyük Klan’ın elindeydi. İmparatorluk Korumaları ihanet belgelerini buldu ve bunun arkasında Kraliyet Ekselansları’nın olduğunu iddia etti. Halkımız İmparatorluk Hapishanesi’ne gönderildi ve birçoğu öldü. Cezalara dayanamayanlar nihayet pes etti. Hasta İmparator öfkeyle açtı ağzını yumdu gözünü ve Pan Rugui’nin iftiralarına inandı. O andan itibaren, Ekselansları bir çıkmaza girdi.”

Gözyaşları yüzünü sırılsıklam etti ve tekrar çıldırmış gibi görünüyordu.

“Majesteleri buradaydı, bir çıkmaza girmişti! Neden beni öldürmediler? Şimdiye kadar nasıl son nefesime tutunmamı bekliyorlar? Böyle bir hayat yaşamak ölümden daha kötü. Yine de Yeraltı Dünyası’na gitmek için acele edemiyorum.”

Aniden Shen Zechuan’a baktı ve ses tonu çılgınca yükseldi.

“––Bunu kaldıramam! Yıllar süren stratejik ve taktik planlama boşa gitti! Sayısız Doğu Sarayı yardımcıları öldürüldü ve yaralandı ve Kraliyet Ekselansları’nın uğradığı adaletsizlik henüz düzeltilmedi. Bunu kabullenemem!” Yine Shen Zechuan’ın kolunu tuttu. “Daha çok gençsin. Hala bir şansın var!”

“Büyük Üstat…” Ji Gang onu durdurmak için yükseldi.

“Onu şimdi koruyabilirsin ama tüm hayatı boyunca koruyabilir misin?” Büyük Üstat Qi, Shen Zechuan’ı sıkıca kavradı. “Babacan sevginden dolayı bugün ondan nefret etmeyi veya onu suçlamayı bırakabilirim, ama bu dünyadaki herkesin böyle düşünmesini sağlayabilir misin? Soyadı Shen olduğu sürece pek çok insan onu öldürmek isteyecek! Sırf dövüş sanatlarında yetenekli olduğu için gerçekten gönül rahatlığıyla uyuyabilir mi? Ji Gang, baban bir dövüş sanatları ustasıydı ama yine de tek başına hastalıktan ölmedi mi?! Güç dalgalarının gelip gittiği bu Qudu’da, birini görünmez bir şekilde öldürmek en ölümcül olanıdır! Yırtıcılarla çırılçıplak yüzleşmesine izin verecek yüreğe nasıl sahip olabilirsin!”

Ji Gang yumruklarını sıktı ve hiçbir şey söylemedi.

Büyük Üstat Qi, Shen Zechuan’ı çekiştirerek iki dizinin üzerine çöktü. Shen Zechuan’a baktı ve hıçkırıklarla boğularak titreyen bir sesle konuştu, “Ben, Yuzhou’dan Qi Huilian! Beni tanımıyorsun, o yüzden sana anlatıyorum. Ben, ben Yongyi’nin(*5)  on beşinci yılında Üçlü Yuan (*6) Üst Bilginim. Dazhou’nun kuruluşundan bugüne kadar, sivil sınavın her üç seviyesinde de birinci çıkan sadece beş kişi var. Ben Doğu sarayının bir astıyım ve aynı zamanda Personel Bakanlığı’nın Personel Bakanı olmakla beraber Büyük Sekreterya’nın Büyük Sekreter Yardımcısıyım. Veliaht Prens’i eğittim. Ve şimdi, şimdi sana öğreteceğim! Sana hayatımda öğrendiğim her şeyi öğreteceğim, tamam mı?”

 (*5) Bu, belirli bir İmparatorun hüküm sürdüğü bir dönemin adıdır.

(*6) 三元 “Üçlü Yuan”. Ming Hanedanlığı’nda, imparatorluk sınav sistemi üç aşamaya ayrıldı: eyalet sınavı (乡试); büyükşehir sınavı (会 试); ve saray sınavı (殿试). Her sınavda en iyi akademisyenlerin unvanları Jieyuan (解元), Huiyuan (会 元) ve Zhuangyuan (状元) olarak biliniyordu. Bu üçü “Üçlü Yuan” olarak bilinir. Yani bir Üçlü Yuan En İyi Araştırmacısı, tüm bu sınavlarda birinci olan kişidir.

Shen Zechuan, Büyük Üstat Qi’nin gözlerine baktı. Alışılmadık derecede sakindi. Bu kısa sessizlikten sonra, bir “pat” ile dizlerinin üzerine, yere düştü ve Büyük Üstat Qi’ye üç kez eğildi.

“Öğretmen bana klasikleri anlatırsa, sizin için düşmanınızı öldürürüm.”

◈     ◈     ◈ 

Ge Qingqing, Mao (*7) saatinde dışarı çıktı ve Zhao Zui Tapınağı’na doğru yola koyuldu. Yol boyunca hava açık ve soğuktu ve hatta kar yağıyordu. Ellerinin arasına hohladı ve yürürken bir buğulanmış çörek tezgâhı aradı.

(*7) 卯时 O günlerdeki zaman iki saat dilimine bölünmüştü. Mao’nun saati sabah 5-7 civarındadır.

Birinin ona uzaktan seslendiğini duydu. Karların arasında kırmızı bir ipek şemsiye vardı ve şemsiyenin altındaki kişi ona doğru hareket ederken hafifçe sallanıyordu. Qudu’da kırmızı ipek şemsiyeleri tutabilenlerin hepsi beşinci sınıf (*8) ve üstü kodamanlardı.

(*8) 五 品 Yetkililer, birinci derece en yüksek rütbe olmak üzere dokuz hiyerarşik sınıfta sınıflandırıldı. Maaşları rütbelerine göre değişiyordu.

Ge Qingqing yolun kenarında durdu ve saygılarını sunarken kılıcını destekledi. Şahıs, önünde sendeleyerek ilerlerken, burnuna yoğun bir şarap kokusu geldi. 

“Turuncu-Kırmızı Süvari.” (*9) Bu kişi durdu ve Ge Qingqing’in bel tabletini(*10) çekmek için elini uzattı. Bir an ona baktı ve “Bölük Komutanı Ge nereye gidiyor? Hava dondurucu derecede soğuk.”

(*9) 缇 骑 tiqi; İmparatorluk Korumalarının astları. Kırmızı / turuncu-kırmızı üniforma giyen ve genellikle bir memurun maiyetinin veya çevresinin korumalı eskortları olan İmparatorluk Korumaları’nın atlı süvarileridir.

(*10) 腰牌 kelimenin tam anlamıyla bel tableti, kişinin kimliğini kanıtlamak için beline asılan küçük bir tablet, özellikle de resmi görevlerde bulunan veya resmi görev yapan kişiler için.

(*10) 腰牌 kelimenin tam anlamıyla bel tableti, kişinin kimliğini kanıtlamak için beline asılan küçük bir tablet, özellikle de resmi görevlerde bulunan veya resmi görev yapan kişiler için


Ge Qingqing adamın siyah çizmelerine baktı ve cevap verdi, “Ekselansınıza cevap vermek için, bu alçakgönüllü ast bugün ofis görevinde ve saraya doğru gitmesi gerekiyor.”

Xiao Chiye bütün gece içiyordu ve elbiseleri kargaşa içindeydi. Bel tabletini salladı ve “Burası saraya giden yol gibi görünmüyor” dedi.

Ge Qingqing utangaç bir gülümsemeyi gözler önüne sermek için başını kaldırdı ve “İkinci Genç Efendi asildir ve bu sivil sokakların ne kadar dağınık olduğunu bilmiyor. Buradan birkaç sivil sokağa gidebilir ve Shenwu Caddesi’ne dönebilirsiniz, bu da sizi doğrudan saray kapısına götürecektir.”

Bunu duyunca Xiao Chiye gülümsedi ve bel tabletini ona geri attı. “Kim olduğumu biliyor musun?” diye sordu.

Ge Qingqing bel tabletini yakaladı ve ona yağ çekti, “Libei’nin Zırhlı Süvarileri, savaşta cesur ve yeteneklidir. Kalıtsal Prens ve İkinci Genç Efendi, İmparator’un yardımına gelmekle değerli bir hizmet verdiler. Qudu’da kim sizi tanımaz ki? İkinci Genç Efendi, evinize geri mi dönüyorsunuz? Yol kaygan. Bu ast, sizi geri göndermeye ihtiyacınız olup olmadığını soracak kadar cesur olabilir mi?”

Xiao Chiye ona baktı ve “Ayyaş gibi mi görünüyorum? Gidebilirsin.”

Ge Qingqing yeniden eğildi ve gitti.

Zhao Hui geldiğinde, Xiao Chiye’nin kırmızı ipek şemsiyeyle sert bir şekilde tıklattığını ve acele etmesi için buğulanmış çörek tezgâhına bağırdığını gördü. Yaklaştı ve “Konut kahvaltı hazırladı. Genç Efendi yemeğinizi yemek için neden burada duruyorsunuz?”

Xiao Chiye, “Geri yürüyemeyecek kadar açım” dedi.

Zhao Hui pelerini savurarak çıkardı ve şöyle dedi, “Şarap ve şehvet sizi sadece yoldan çıkarır. Genç Efendi, hadi eve gidelim.”

Xiao Chiye kendini pelerinle örttü ama ayaklarını hareket ettirmedi.

Etrafındakilerin bakışlarına aldırış etmeden, buğulanmış iki çörek yedi. Zhao Hui’ye, “Buradan Shenwu Caddesi’ne ulaşılabilir mi?” diye sordu.

“Evet, ama yürümesi kolay bir yol değil.” diye yanıtladı Zhao Hui. “Devlete ait hendekleri olan sivil sokaklar. Sokak ne kadar dar olursa, hendek suyu o kadar kirlidir. Qudu, son yıllarda halka açık hendekleri onarmadı ve bu toprak parçası tanınmayacak kadar çürümüş durumda. Hava ısındığında, kar eridiğinde ve yağmur düştüğünde, lağım sokakları sular altında bırakacak. Bir düşünün, bu kadar pürüzsüz bir yol mu?”

Xiao Chiye, “Sana sadece bir soru sordum. Neden bu kadar uzun cevap veriyorsun? ” 

Zhao Hui, “Demek istediğim, doğru yolu izlediğinizden emin olmanız gerektiği. Genç Efendi, içmek için acelemiz yok. Bunun yerine dolambaçlı bir yoldan giderseniz, oraya daha da hızlı gideceksiniz. “Xiao Chiye ellerini sildi ve Zhao Hui’ye parasını almasını işaret etti. “Bu gerçekten garip. Bugün İmparatorluk Korumaları’nın On İkinci Ofisi’nde  görev  yapan Ge Qingqing adında birinin resmi kayıtları varsa, biraz araştırma yapın – Yaşlı adam, mümkün olan en kısa sürede başka bir iş alanı bul; Bu buğulanmış çöreğin tadı gerçekten kötü.”

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Yazarın söylecek bir şeyi var:

Burada İmparatorluk Korumaları ve Doğu Deposu’ndan kısaca bahsedeceğim. İlgili filmlerden ve dramalardan etkilenen insanlar genellikle yanlışlıkla İmparatorluk Muhafızları’nın Doğu Deposu’nun bir alt komitesi olduğunu ve İmparatorluk Muhafızları Başkomutanı’nın Doğu Deposu Mühür Tutma Müdürü’nün(*11) emirlerine uymak zorunda olduğunu düşünürler. Gerçekte, durum bu değildir. İmparatorluk Korumaları ve Doğu Deposu, İmparatorun kendisine hizmet etmiştir. Aralarında alt-üst ilişkisi yoktur. Sadece bazen haremağaları fayda sağladığında, Doğu Deposu’nun gücü ve otoritesi, tam da tekne, gelgitte yükselirken yükselirdi ve İmparatorluk Muhafızları onları gülümseyerek karşılamak zorunda kalırdı. Ancak benzer şekilde, İmparatorluk Muhafızları Başkomutanı, İmparator’un güvenini kazandığında, Doğu Deposu torunu bacaklarının arasında kuyruklarıyla oynamak zorunda kalacaktı.

(*11) Doğu Depo Başkanı Doğu Depo Mühür Tutma Müdürü olarak adlandırılır.  Haremağaları arasında, Tören Müdürlüğü, Mühür Tutma Müdürlüğü’nden sonra ikinci en yüksek rütbeli haremağasıdır.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪